Share |

Ympäristö

SM-Motocross järjestetään ympäristöasiat huomioiden

Ympäristöasioista vastaa SML:n ympäristökoulutuksen suorittanut ympäristöpäällikkö

Ympäristöstä huolehtiminen on kaikkien etu 

Ympäristöasioista huolehtiminen on erityisen tärkeää myös motocrossissa niin järjestäjien, kilpailijoiden kuin yleisönkin toimesta. Pitämällä hyvää huolta ympäristöstä varmistamme kaikkien sidosryhmien myönteisen suhtautumisen lajiin jatkossakin.

Motocrossrata on kestävä ratkaisu

Motocrossia ajetaan vuosikymmenet kerran rakennetulla radalla.
Kunnossapito on lähinnä radan maa-aineksen tasausta ja muokkausta tarpeen mukaan.

Asianmukaisesti järjestetyt motocross-kilpailut ja luvalliset harjoittelumahdollisuudet vähentävät myös hallitsematonta ja luvatonta maastossa ajamista.

Suuria rakennuksia tai muuta ympäristöä rasittavaa ei motocrossin harrastamiseen tarvita. Motocrossia harrastetaan ulkona säässä kuin säässä. Näin vältytään rakentamisen ja rakennusten lämmityksen yms. tuottamilta ympäristöhaitoilta.

Katsojia ja kilpailijoita opastetaan toimimaan ympäristöystävällisesti

Kilpailun järjestäjä opastaa katsojia ja kilpailijoita toimimaan ympäristöystävällisesti.
Roskaamisen välttämisestä ja roskien toimittamisesta roska-astioihin tiedotetaan kuulutuksin kilpailupaikalla.

Suosittelemme myös tarjoamaan kyytiä muille kisaa seuraamaan saapuville. Yksin omalla autolla liikkumista kannattaa välttää.  

Rata suppealla alueella ja varikko radan yhteydessä 

Motocross-kisan kaikki toiminnot kuten rata, varikko ja pysäköinti ovat suppealla aluella, kävely etäisyydellä toisistaan. Näin minimoidaan liikenteestä aiheutuvia haittoja. 

Huoltoalue on rajattu ja sinne järjestetään roska-astioita, öljynkeräysastiat sekä erillinen astia ongelmajätteitä varten.

Varikolle on järjestetty erillinen pyörien pesupaikka

Radalla on erillinen pesupaikka kilpailijoiden motocross-pyörien pesua varten. 
OriMk järjestänyt kilpailun ajaksi pesupaikalle useita painepesureita.

Pyörien pesu sallittu ainoastaan pesupaikalla. Pyörien pesu muualla varikkoalueella ehdottomasti kielletty.

Huollossa käytetään huoltomattoa 

Kaikkia kilpailijoita vaaditaan käyttämään huoltomattoa moottoripyörää huollettaessa. Sääntöjen mukainen huoltomatto estää huollettavasta moottoripyörästä mahdollisesti valuvien nesteiden päätymisen maahan.

Huoltomaton käyttöä valvotaan ympäristöpäällikön ja nimettyjen henkilöiden toimesta kilpailun aikana. Huoltomaton käyttö on lajisäännöissä määritelty ja sen käyttämättä jättämisestä kilpailijaa rangaistaan säännöissä mainitulla tavalla.

Myös moottoripyörien tankkaus suoritetaan huoltoalueella huoltomaton päällä.

Kilpailun järjestämiseen on hankittu asianmukaiset luvat

Kilpailua varten on hankittu kaikki tarvittavat maankäyttö-, maastoliikenne- ja ympäristöluvat.

Jätteet kerätään talteen ja hävitetään asianmukaisesti paikallisen jätehuoltoyhtiön toimesta

Kilpailukeskukseen on sijoitettu jäteastioita yleisön ja kilpailijoiden käyttöön. Kilpailukeskuksen WC-tilojen lisäksi käytössä on lisä-WC:t. Lisä-WC:t toimittamisesta ja ja asianmukaisesta tyhjentämisestä vastaa paikallinen jätehuoltoyritys.

Varikkopäällikkö huolehtii ympäristön siisteydestä kilpailun päätyttyä

Radalle on varattu jätesäkkejä yleisön käyttöä varten. Kilpailun jälkeen kerätään roskat radan ympäristöstä. Paikallinen jätehuoltoyritys huolehtii näiden jätteiden asianmukaisesta käsittelystä.

Tervetuluoa ympäristöystävälliseen Motonet SM-Motocross tapahtumaan!

Motonet SM-Motocross 2016 järjestetään kaksipäiväisenä 2.-3.7.2016 Orimattilan motocrossradalla