Ympäristö

Hyvä kilpailija ja kilpailijan huoltaja

Huomioithan seuraavat asiat, niin kilpailutapahtuma saadaan onnistumaan


 • Varikkoalue täytetään kilpailujärjestäjän ohjeiden mukaisesti
 • Varikkoalueet on tarkoitettu vain kilpailukalustolle ja kuljetuskalustolle. Varikkopäälliköllä on tarvittaessa oikeus poistaa varikolta kaikki sellaiset ajoneuvot, jotka eivät liity lainkaan kilpailutoimintaan
 • Varikolle vain yksi huoltaja kuljettajan lisäksi.
 • Maskin käyttö sisätiloissa vahvasti suositeltavaa
 • Kilpailupyörillä ja varikkomopoilla ajo varikkoalueella on kielletty koko kilpailuviikonlopun ajan.
 • Avotulen teko varikko- ja kilpailualueella on kielletty koko viikonlopun ajan.
 • Varikkoalueella on hiljaisuus kilpailua edeltävänä yönä kello 22.00 - 06.00 välisenä aikana.
 • Tupakointi ja päihteiden käyttö on kielletty ratavarikolla ja lähdönodotusalueella.
 • Huoltomaton käyttö on jokaisen velvollisuus.
 • Huoltomattona on käytettävä siihen käyttötarkoitukseen valmistettua mattoa. Huoltomatoksi EI sovellu räsy- tai muut käytävämatot, jotka läpäisevät nesteet.
 • Pyörien peseminen on sallittua ainoastaan pyörien pesuun tarkoitetussa katoksessa. Pesupaikalla pesuaineiden ja liuottimien käyttö on kielletty.
 • Kilpailupäivän aikana syntyneet jäteöljyt, puhdistusnesteet, jarrunesteet yms. tulee laittaa öljynkeräyspisteessä olevaan säiliöön. Keräyspiste on pesupaikan läheisyydessä.
 • Jätteet tulee kerätä jätepussiin. Kilpailupaikalla on useita jäteastioita, joihin jätepussit voi laittaa.
 • Varikolle pysäköityjen ajoneuvojen tai asuntovaunujen jätevesiä ei saa laskea maahan kilpailualueella.
 • Kaikenlaista moottorien turhaa tyhjäkäyntiä on vältettävä.
HUOM! Jokaisella ajajalla tulee olla varikollaan vähintään yksi 6kg:n toimintakuntoinen sammutin.